>Hillareds Pretty Nails

 Everything happens for a reason in your Life, because you need it & you´re Worth it!

Välgörenhet!

 
 

Stöd barncancerfonden

Vi bekämpar barncancer och ser till att drabbade barn, ungdomar och deras familjer får den vård och stöd de behöver.


Kärnvärden

Barncancerfondens kärnvärden är hopp, mod och ansvar.

Hopp - Vi sprider hopp till varandra och vår omvärld.

Mod - Vi visar mod genom att se verkligheten som den är.

Ansvar - Vi tar ansvar för barnen och familjerna.


Vi har lottförsäljning på salongen där intäkterna går direkt till barncancerfonden.